Metode liječenja pankreasne nekroze pankreasa
Postoje razne komplikacije akutnog pankreatitisa, jedne od najopasnijih - pankreasnih nekroza ili smrti tkiva organa ....