Budući da je dysbiosis uobičajena patologija u našem vremenu, pitanje je kako vratiti mikroflora ...