Formiranje kalcinata u slezeni
Kalcinati u slezeni akumuliraju se na isti način kao u drugim organima, na primjer, u bubrezima, plućima ...