Što je esophageal atresia?
Atresija jednjaka je život opasni razvojni poremećaj u novorođenčadi. Karakterizira činjenica da esophagus ne ...