Tehnika dijagnoze i liječenja abdominalnih ascitesa
Asciti abdominalne šupljine simptomatska je manifestacija koju karakterizira akumulacija transudata (tekućine). Ovaj fenomen prati neke ...