Mjesto i funkcije antruma u želucu
Antrum trbuha je donji dio probavnog organa, koji je odgovoran za miješanje, trljanje i ...